Private Banking

Vi har flera års erfarenhet av samarbete med private banking-företag och kunder världen över.

Alla dessa år av samarbete har gett oss erfarenhet om hur vi kan vara relevanta och se till att ha resurser och kunskap för att stödja våra partners på alla nivåer. Det handlar om att förstå vad de vill ha och stödja deras rådgivare så att de kan erbjuda unik rådgivning till sina kunder.

Inom private banking börjar ett bra samarbete med rätt lösning. Vi är stolta över att kunna erbjuda ett brett och relevant fondutbud. Vi kan erbjuda konkurrenskraftiga strategier globalt och ge tillgång till globala investeringsspecialister genom externa partnerskap.

Ett vitalt kosttillskott till den globala ekonomin

NY KVARTALSRAPPORT: En expansiv penningpolitik och en stabil privatkonsumtion är livlinorna för den globala ekonomin, som fortsätter att bjuda på spännande investeringsmöjligheter. Det menar Anders Svennesen, co-CIO på Danske Bank Asset Management.


För mer information om våra produkter och tjänster