Plattformar

Vi har en lång historia med att arbeta med plattformar i norra Europa.

Vårt erfarna kundteam förstår behovet av att alltid erbjuda den bästa service vi kan uppbringa till våra partners. Detta omfattar att erbjuda relevant marknadsföringsmaterial och alltid säkerställa högkvalitativa data. Dessutom vet vi av erfarenhet hur viktigt det är att vara flexibel i en dynamisk miljö där regler, förordningar och marknadstrender alltid styr agendan.

Vi förstår att det för att få rätt resultat krävs rätt personer. Vi ser alltid till att vi alltid väljer den vi tycker är den bäst lämpade portföljförvaltaren, oavsett om denne är internt anställd eller en extern partner.

Ta del av vårt breda utbud av relevanta fonder för investeringar på de globala aktie- och obligationsmarknaderna.

I stormens öga

En enda tweet från Donald Trump i början av maj ändrade förutsättningarna för marknaden helt, men det tar inte bort den underliggande styrkan i den globala ekonomin.


För mer information om våra produkter och tjänster