Banker

Vår långa historia av partnerskap med banker har lärt oss hur vi kan vara relevanta och se till att vi har kunskapen och resurserna att stödja våra partners på alla nivåer.

Detta omfattar att förstå vad bankerna vill ha när de letar fonder och erbjuda unik rådgivning till deras kunder.

AEtt bra samarbete börjar med rätt lösning. Vi är stolta över att kunna erbjuda ett brett och relevant fondutbud. Vi kan erbjuda konkurrenskraftiga strategier globalt och ge tillgång till globala investeringsspecialister genom externa partnerskap.

Ett vitalt kosttillskott till den globala ekonomin

NY KVARTALSRAPPORT: En expansiv penningpolitik och en stabil privatkonsumtion är livlinorna för den globala ekonomin, som fortsätter att bjuda på spännande investeringsmöjligheter. Det menar Anders Svennesen, co-CIO på Danske Bank Asset Management.


För mer information om våra produkter och tjänster