Vad kan vi hjälpa dig med i dag?


Ansök om bolån   Spärra kort   Synpunkter och klagomål


Vanliga frågor just nu
 • 1. Vad är mitt clearingnummer?

  De fyra första siffrorna i ditt kontonummer är ditt clearingnummer.

 • 2. Var hittar jag mitt IBAN-nummer?

  Ditt IBAN-nummer och bankens BIC/SWIFT-adress hittar du så här:

  1. Gå till Hembankens startsida och din kontoöversikt.
  2. Klicka på genvägspilen till höger om saldot för det konto du söker IBAN-nummer till.
  3. Välj "Villkor" för att se detaljinformation om kontot.

 • 3. Vad har Danske Bank för BIC/SWIFT?

  Danske Banks BIC/SWIFT-adress är DABASESX.

 • 4. Jag har glömt min PIN-kod, vad gör jag?

  Du kan beställa en återutskrift av PIN-brevet via Hembanken. Du hittar beställningen under pilen till höger om saldot för det konto kortet är knutet till. Välj "Återbeställ PIN-kod".

 • 5. Hur spärrar jag mitt kort?

  Klicka på pilen till höger om saldot för det konto kortet är knutet till. Välj "Spärra kort". Du kan även spärra ditt kort samt beställa nytt kort under kortmenyn i Danske Banks app.

 • 6. Hur beställer jag ett nytt kort?

  Klicka på pilen till höger om saldot för det konto kortet är knutet till. Välj sedan "Beställ ersättningskort". Bekräfta åtgärden med din säkerhetslösning.

 • 7. Hur ändrar jag regionspärr på kortet?

  Du registrerar regionspärr för ditt kort i Hembanken under menyn "Kort". Välj kortöversikt. Klicka på den lilla fyrkanten med en pil till vänster om aktuellt kort, välj "Regionspärr" och fyll i önskade val. Du kan även ändra regionspärren för kortet i Danske Banks app.

 • 8. Hur registrerar jag mitt kort för att handla på internet?

  Du registrerar ditt kort, utan att logga in, via danskebank.se/internethandel. När du registrerar din Mastercard SecureCode ska du fylla i dina kortuppgifter samt de fyra sista siffrorna i ditt personnummer.

  Kortuppgifterna är:
  - Kortnummer
  - Giltighetstid
  - CVC/CVV- kod (de 3 sista siffrorna på kortets baksida)

  Att tänka på vid registrering av ditt kort är att det görs en kontroll av kortet mot bankens system. För att kontrollen ska kunna genomföras görs ett "fiktivt" köp på 1 dansk krona. Detta innebär att du måste ha regionspärren för Europa öppen samt ha pengar på kontot för att kontrollen ska bli godkänd.

 • 9. Det har skett en okänd transaktion på mitt kort, vad gör jag?

  Spärra ditt kort och skicka in ett reklamationsärende till banken. Du når kortreklamationen inloggad i Hembanken via "Kort - Kortöversikt". Klicka på pilen framför aktuellt kort och välj "Kortreklamation". Du kan även fylla i reklamationsblanketten som du hittar här.

 • 10. Jag har ett kombokort med två funktioner, hur fungerar det?

  Kombokortet ger dig möjligheten att betala på två sätt, antingen mot kredit eller direkt mot kontot.

  Kreditkort: Du kan använda kortet som ett vanligt kreditkort i butiker och automater och få köpet på faktura. Välj då kredit i terminalen när du betalar.
  Bankkort: Välj debet när du betalar så dras pengarna direkt från ditt konto som kortet är knutet till.

 • 11. Var hittar jag fakturan för mitt kreditkort och hur betalar jag?

  För dig som har Hembanken skickas fakturan elektroniskt till ditt eArkiv/e-Boks, som du hittar under menyn "Avtal & eArkiv" - "eArkiv Danske Bank".

  Fakturan skickas kring den 15:e varje månad och ska vara betald den sista bankdagen i månaden. Du har möjlighet att välja mellan olika betalningsmodeller. Antingen dras fakturabeloppet automatiskt från ditt konto varje månad eller så väljer du att betala med inbetalningskortet som kommer med fakturan. Du kan också när som helst göra en överföring till kontot så regleras skulden per automatik. Observera att en överföring/inbetalning till kreditkontot mellan fakturans skapande (15:e) och förfallodatum (sista i månaden) inte avräknas från fakturabeloppet utan räknas till innevarande fakturaperiod. Du väljer själv hur stor del av den utnyttjade krediten du vill betala varje månad.

 • 12. Hur fungerar det med växlingskurs när jag betalar med mitt kort utomlands?

  Kortuttag och köp som görs i utlandet får först en preliminär kurs. Definitiv kurs sätts på transaktionens bokföringsdag. Då tillkommer även ett valutaväxlingspåslag på 1,75 procent. Växlingspåslaget ska täcka bankens och MasterCards kostnader för valutatransaktionen. Eftersom den definitiva kursen sätts i efterhand, kan man således aldrig på förhand få information om vilken kurs som gäller för kortköp under en specifik dag.

 • 13. Har jag en reseförsäkring på mitt kort hos Danske Bank?

  Om du betalar minst hälften av din resa via konto eller kort som ingår i något av nedanstående kontopaket ingår en försäkring omfattande avbeställningsskydd, försening, olycksfall, självriskskydd och allrisk, som komplement till dina övriga försäkringar. 

  - Danske Platinum
  - Danske Guld
  - Danske Ung/Danske Student
  - Guldkort eller Platinumkort beställda utan kontopaketskoppling

  Vid specifika frågor gällande reseförsäkring är du välkommen att kontakta Trygg-Hansa på telefonnummer 0752-48 01 00, val 2.

 • 14. Hur tar jag bort en betalning i hembanken?

  Alla Bank- och PlusGiro-betalningar samt överföringar som har status "Väntar" kan du själv ta bort fram till kl. 24:00 före betalningsdagen. På sidan där du ser dina kontotransaktioner klickar du på transaktionstexten och därefter på knappen "Ta bort". Om en betalning har status "Utförd" kan du inte ta bort den.

 • 15. Hur gör jag en utlandsbetalning?

  I Hembanken på startsidan väljer du pilen till höger om saldot för det konto du vill betala från. Välj sedan "Betala till utlandet". För att din utlandsbetalning ska genomföras så snabbt, säkert och billigt som möjligt ska du ange följande uppgifter: 

  - Namn, adress och land till betalningsmottagaren
  - Betalningsmottagarens kontonummer i den mottagande banken 
  - Betalningsmottagarens BIC/SWIFT-adress eller bank, namn och adress

  Har du fått ytterligare konto- eller betalningsuppgifter från mottagaren, som BSB-, ABA-, Fedwire- eller Routingnumber skall detta nummer skrivas in vid ”Nationell clearingkod” under ”Bankuppgifter” vid registrering av betalningen i Hembanken. Ett BSB-nummer inleds AU följt av sex siffror och ett ABA-/FedWire-/Routingnummer inleds FW följt av nio siffror.

  Observera! En utlandsbetalning kan innebära en exponering för valutarisker, framförallt om du väljer växling i mottagarbanken genom att skicka betalningen i SEK. För att betalningen skall växlas till den valutakurs Danske Bank tillämpar skall du därför välja att skicka betalningen i den valuta som mottagaren uppgett (se fråga 16 för vidare information om växelkurs). Du bör dessutom alltid välja alternativet att avsändare och mottagare delar på eventuella avgifter kopplade till betalningen för att garanterat endast erläggas avgifter enligt Danske Banks prislista.

 • 16. Vilken växelkurs gäller vid en utlandsbetalning?

  Växelkursen fastställs i samband med att betalningen utförs. Du kan se våra kurser längst ner på hemsidan, klicka på raden med valutakurser. Observera att dessa uppdateras endast en gång per dag, omkring kl. 10, och därför är indikativa. Växelkurserna kan förändras under dagen och vi har inte möjlighet att på förhand uppge den exakta växelkurs din betalning kommer att få.

 • 17. Hur ser jag mina fonder och aktier i hembanken?

  Gå till menyn ”Placera” från startsidan. För att se ditt innehav klickar du på ”Depåinnehav”.

  Ser du ingen värdepappers- eller fonddepå under menyn ”Placera” behöver du sannolikt ansluta avtal om Värdepapper. 

  1. Gå in under menyn "Avtal & eArkiv ".
  2. Välj "Avtal om tjänster i Hembanken".
  3. Klicka på cirkeln ungefär i mitten på skärmen med texten "inte anslutna".
  4. Klicka på pilen framför "Värdepapper"
  5. Välj "Anslut".
  6. Bekräfta med din säkerhetslösning.

  Gå sedan tillbaka till menyn ”Placera” från startsidan och klicka på ”Depåinnehav”.

 • 18. Hur fungerar ett investeringssparkonto?

  Investeringssparkonto (ISK) är en schablonbeskattad sparform som gör det lättare att spara i värdepapper. Med investeringssparkontot behöver du inte deklarera för varje köp och försäljning, utan istället beräknas en schablonintäkt på värdet på tillgångarna. Schablonintäkten rapporteras sedan på årlig kontrolluppgift av banken till Skatteverket. På ISK kan du placera aktier, fonder, obligationer och andra värdepapper som är noterade på en börs eller handelsplattform. Likvida medel på kontot omfattas av insättningsgarantin. För innehav på ett ISK gäller i övrigt samma regler som för en vanlig depå.

 • 19. Hur öppnar jag ett investeringssparkonto?

  Du kontaktar oss antingen i Hembanken via kundmeddelande/chatt eller genom vår kundservice på telefon 0752-484542 så skickar vi ett kundavtal för dig att signera.

 • 20. Hur startar jag ett månadssparande till ISK?

  Först lägger du upp en stående överföring till ditt investeringssparkonto. För att lägga upp ett månadssparande till ditt investeringssparkonto väljer du i Hembanken pilen till höger om saldot för det konto du vill att uppdraget ska gå från. Välj sedan "Ny stående överföring",  fyll i uppgifterna, klicka på OK-knappen och bekräfta tjänsten med din säkerhetslösning. Därefter har summan kommit in till kontot som sedan används för köp av aktier/fonder.

  För att sparandet sedan ska placeras gör du såhär:
  1. Gå in under menyn "Placera".
  2. Klicka på "Månadsspar fonder" (under rubriken "Handel").  
  (Har du inte tidigare varit inne under Placeramenyn får du först godkänna ett avtal. Välj Placeringsöversikt och scrolla ner till botten av sidan. Välj Anslut. Du får godkänna avtalet med ditt lösenord. Först därefter är hela menyn synlig.)
  3. Klicka på rutan "Nytt Månadsspar".
  4. Fyll i uppgifterna och kontrollera att önskat ISK är valt i händelse av att du har fler depåer.
  5. Markera att du tagit del av faktablad och klicka på OK.
  6. Bekräfta upplägget med ditt lösenord.

 • 21. Hur beställer jag ett Mobilt BankID?

  På startsidan i Hembanken väljer du ”Mobila tjänster”. Klicka sedan på ”Mobilt BankID” och välj ”Beställ Mobilt BankID”. Om det är första gången du beställer Mobilt BankID behöver du fylla i telefonnummer till den enhet du vill ha tjänsten kopplad mot samt godkänna beställningen via din valda säkerhetslösning.

 • 22. Jag vill göra en ändring i mitt sparande till min Danica försäkring, hur gör jag?

  Du fyller i en blankett som du hittar på www.danicapension.se. Blanketten heter "Ändring - Fondförsäkring" och ska skickas till:

  Danica Pension Försäkringsaktiebolag
  Box 7523
  103 92 STOCKHOLM

Behöver du hjälp?

Kundservice Privat

0752-48 45 42

Kundservice medlem Saco:

0752-48 49 50

Kundservice medlem TCO:

0752-48 48 00

Kundservice Kort:

0771-570 570

Stoppservice:

08-775 50 00

Alla avdelningar
 • Ring till oss
 • Hitta oss
  Hitta kontor eller uttagsautomat
 • Bli uppringd

  Hittar du inte det du söker? Vill du boka ett personligt möte? Klicka på knappen nedan och fyll i formuläret så hör vi av oss till dig.